Raport bieżący nr 04/2008

2008/01/23

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r.:

  1. Wojciech Buczkowski – 2.777.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 2.777.000 głosów i stanowiących 50,0% głosów na NWZA Spółki (37,3% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.),
  2. Krzysztof Buczkowski – 1.388.500 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.388.500 głosów i stanowiących 25,0% głosów na NWZA Spółki (18,6% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.),
  3. Ewa Buczkowska – 1.388.500 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.388.500 głosów i stanowiących 25,0% głosów na NWZA Spółki (18,6% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.).