Raport bieżący nr 04/2010

2010/02/10

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających minimum 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 9 lutego 2010 roku.

  1. Wojciech Buczkowski – 2.777.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 2.777.000 głosów i stanowiących 46,75% głosów na NWZA Spółki (33,89% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.)
  2. Ewa Buczkowska – 1.408.525 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.408.525 głosów i stanowiących 23,71% głosów na NWZA Spółki (17,19% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.)
  3. Krzysztof Buczkowski – 1.196.660 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.196.660 głosów i stanowiących 20,14% głosów na NWZA Spółki (14,60% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.)
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 409.500 akcji zwykłych na okaziciela, dających 409.500 głosów i stanowiących 6,89% głosów na NWZA Spółki (4,99 % ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A.)