Raport bieżący nr 05/2007

2007/07/04

Zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.