Raport bieżący nr 07/2007

2007/07/04

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 03 lipca 2007 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
    – 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
    – 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  2. wniosek o dopuszczenie 1.450.000 praw do nowych akcji (PDA) do obrotu giełdowego na rynku podstawowym;
  3. wniosek o wprowadzenie 1.450.000 PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.