Raport bieżący nr 08/2007

2007/07/06

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczenia akcji serii A, akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.