Raport bieżący nr 10/2007

2007/07/11

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji serii C Spółki.

Dzień pierwszego notowania PDA został określony na 09 lipca b.r.