Raport bieżący nr 13/2023

2023/08/24

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Komputronik S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 24.08.2023 r. została przekazana do Spółki przez Pana Jędrzeja Bujnego, członka Rady Nadzorczej Spółki, informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, z chwilą otwarcia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Pan Jędrzej Bujny jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazał powody osobiste.

Jednocześnie Spółka informuje, że w najbliższych dniach Emitent planuje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się przed końcem września br.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiona kandydatura osoby, która potencjalnie może uzupełnić stan Rady Nadzorczej dołączając do niej jako Członek Rady Nadzorczej.