Raport bieżący nr 14/2007

2007/07/19

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. – Pan Krzysztof Buczkowski, zawiadomił Spółkę o nabyciu przez osobę bliską, w dniu 09 lipca b.r. na rynku regulowanym 1.957 praw do akcji Komputronik S.A. po cenie 49,90 zł. za każde PDA.