Raport bieżący nr 14/2023

2023/08/29

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] przedstawia kandydaturę Pana Andrzeja Mikosza na członka Rady Nadzorczej, zgłoszoną przez większościowych akcjonariuszy Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Jędrzeja Bujnego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 24.08.2023 r.

Wykształcenie, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Mikosza Spółka przekazuje poniżej.

Pan Andrzej Mikosz jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zdobyte kwalifikacje:

 • – radca prawny, od 1994 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • – odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1994 r.
 • – odbył Staż legislacyjny w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki 1990.

Praca i działalność zawodowa:

 • – Kancelaria Ziemski i Partnerzy 1993-1995 (associate, partner);
 • – Kancelaria Głowacki Grynhoff Hałaziński Mikosz 1995-1997 (partner);
 • – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – radca Ministra 1998-2000 (doradca ds. giełd towarowych i domów składowych);
 • – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1998-2000 (członek Komisji)
 • – Weil, Gotshal & Manges LLP 2000-2002 (senior associate);
 • – Lovells 2002-2005 LLP (senior associate);
 • – Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 2005-2006;
 • – Hogan&Hartson LLP 2006-2010 (partner);
 • – K&L Gates LLP 2010-2019 (partner);
 • – TaylorWessing e|n|w|c 2019 – obecnie (partner).

Uczestniczenie w organach osób prawnych (obecnie):

 • – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. w Lublinie, członek Komitetu Audytu;
 • – członek Rady Fundatorów Fundacji Św. Benedykta w Dębogórze;
 • – członek Rady Nadzorczej CC Group sp. z o.o. w Warszawie;
 • – Prezes Zarządu „Mikoszowie Fundacja Rodzinna w organizacji” z siedzibą w Poznaniu.

Kandydatura Pana Andrzeja Mikosza na Członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się przed końcem września br.