Raport bieżący nr 15/2023

2023/08/31

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2023 r.

Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka], działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 września 2023 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu [60-003], przy ul. Wołczyńskiej 37 [Zwyczajne Walne Zgromadzenie].

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów planowanego porządku obrad oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.