Raport bieżący nr 17/2019

2019/09/05

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. (Walne Zgromadzenie), Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 05 września 2019 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].