Raport bieżący nr 18/2007

2007/08/09

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Obecnie kapitał zakładowy Komputronik S.A. wynosi 745.000,00 PLN, i dzieli się na 7.450.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. każda, w tym:
– 6.000.000 akcji serii A,
– 1.450.000 akcji serii C.

Łączna liczba głosów na WZA Komputronik S.A. wynosi 7.450.000.