Raport bieżący nr 19/2007

2007/08/09

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Spółkę w dniu 07 sierpnia 2007 r. umów o przeniesienie akcji Komputronik Biznes S.A., stanowiących 100% głosów na WZA tej ostatniej.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte w wykonaniu warunkowych umów sprzedaży akcji Komputronik Biznes S.A. z dnia 17 maja 2007 r. przez Pana Wojciecha Buczkowskiego – Prezesa Zarządu Komputronik S.A. oraz Pana Krzysztofa Buczkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A.

Na podstawie umowy podpisanej przez Komputronik S.A. oraz Pana Wojciecha Buczkowskiego, Prezes Zarządu Spółki przeniósł na rzecz Komputronik S.A. 9.000 nieuprzywilejowanych akcji serii A Komputronik Biznes S.A. o wartości nominalnej 100 zł. każda. Łączna wartość transakcji wyniosła 900 tys. zł.

Na podstawie umowy podpisanej przez Komputronik S.A. oraz Pana Krzysztofa Buczkowskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przeniósł na rzecz Komputronik S.A. 9.000 nieuprzywilejowanych akcji serii A Komputronik Biznes S.A. o wartości nominalnej 100 zł. każda. Łączna wartość transakcji wyniosła 900 tys. zł.

Komputronik S.A. zobowiązał się do zapłaty łącznej kwoty w wysokości 1.800 tys. zł. z tytułu nabycia ww. akcji. Środki finansowe na nabycie wspomnianych papierów wartościowych, zgodnie z zapisami prospektowymi, będą pochodziły z niedawnej, publicznej emisji akcji serii C Spółki.

Nabycie przez Komputronik S.A. akcji Komputronik Biznes S.A. jest elementem strategii rozwoju realizowanej przez Zarząd Spółki, jak również stanowi element konsekwentnie realizowanej przez znaczących akcjonariuszy przejrzystej polityki właścicielskiej wobec Spółki.

Komputronik Biznes S.A. jest właścicielem gruntów, które to w związku z dynamicznym rozwojem Komputronik S.A. zostaną przeznaczone pod budowę budynku usługowo-biurowego. Komputronik Biznes S.A. będzie generalnym wykonawcą wspominanej inwestycji.