Raport bieżący nr 20/2007

2007/08/21

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – o zakupie praw do akcji Komputronik S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. – Pan Krzysztof Buczkowski nabył na rynku regulowanym:

  • w dniu 16 sierpnia b.r. 3 szt. praw do akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 35,67 zł. za każde PDA,
  • w dniu 17 sierpnia b.r. 1.817 szt. praw do akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 38,23 zł. za każde PDA.