Raport bieżący nr 20/2018

2018/08/10

Uzupełnienie raportów rocznych za rok obrotowy 2017/2018 o informacje nt. ocen Rady Nadzorczej Komputronik S.A.

W uzupełnieniu raportów rocznych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu sporządzone w dniu 10 sierpnia 2018 roku informacje nt. ocen Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczących sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017/2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.