Raport bieżący nr 21/2010

2010/08/04

Zarząd Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia, zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie (00- 854), w biurze Kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. przy Al. Jana Pawła II 25, piętro VIII. Termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz porządek obrad nie uległy zmianie.