Raport bieżący nr 23/2007

2007/08/25

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Firmy zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.
Pan Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu Spółki, zawiadomił Komputronik S.A. o nabyciu przez bliską osobę na rynku regulowanym:

  • w dniu 16 sierpnia b.r. 466 praw do akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 38,50 zł. za każde PDA,
  • w dniu 17 sierpnia b.r. 600 praw do akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 39,71 zł. za każde PDA.