Raport bieżący nr 24/2022

2022/09/14

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 14 września 2022 roku:

  • – EKB Sp. z o.o.: 2 557 036 głosów, tj. 46,44% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 26,11% ogólnej liczby głosów,
  • – WB iTotal Sp. z o.o.: 2 948 951 głosów, tj. 53,56% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 30,11 % ogólnej liczby głosów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.