Raport bieżący nr 25/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Firmy zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.

Pan Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu Spółki, zawiadomił Komputronik S.A. o nabyciu przez bliską osobę na rynku regulowanym:
– w dniu 20 sierpnia b.r. 300 praw do akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 41,77 zł. za każde PDA,
– w dniu 21 sierpnia b.r. 520 praw do akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 41,55 zł. za każde PDA.