Raport bieżący nr 26/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – o zakupie akcji Komputronik S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. – Pan Krzysztof Buczkowski nabył na rynku regulowanym:
– w dniu 22 sierpnia b.r. 740 akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 41,56 zł. za każdą akcję.