Raport bieżący nr 26/2022

2022/09/14

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z tym samym dniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Tomasza Buczkowskiego, Pana Tomasza Witolda Buczkowskiego, Pana Ryszarda Andrzeja Plichtę, Pana Jarosława Wiśniewskiego oraz Pana Jędrzeja Bujnego.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 września 2022 roku podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 14 września 2022 r., następujące osoby:

  • – Pana Krzysztofa Buczkowskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  • – Pana Ryszarda Plichtę powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej;
  • – Pana Jarosława Wiśniewskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej;
  • – Pana Jędrzeja Bujnego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej;
  • – Pana Pawła Małkińskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, powołane w skład Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie są wspólnikami ani członkami organu w jakiejkolwiek spółce cywilnej, osobowej ani kapitałowej, konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółka zamieszcza w załączeniu.