Raport bieżący nr 27/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Spółka przejęła kontrolę nad portalem technologicznym benchmark.pl. Wspominana domena internetowa adresowana jest do klientów branży IT.
Przejęcie kontroli nastąpiło poprzez spółkę zależną Benchmark Sp. z o.o., w której to Komputronik S.A. posiada 80% udziałów.

Portal benchmark.pl posiada ugruntowaną, silną pozycję w branży oraz cieszy się dużym zaufaniem konsumentów polskiego rynku IT, dla których to prowadzi m.in. niezależne oceny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

W dniu 29 sierpnia b.r. Zarząd Komputronik S.A. podpisał akt notarialny, powołujący do życia Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie domeny internetowej – benchmark.pl.
Udziałowcami wspomnianej spółki są: Komputronik S.A. oraz Pan Wojciech Kiełt, zaś jej kapitał zakładowy wynosi 2,5 mln zł.
Pan Wojciech Kiełt wniósł do wspomnianej spółki aportem aktywa w postaci dorobku portalu benchmark.pl i objął 20% udziałów w ww. spółce, natomiast Komputronik S.A. objął 80% udziałów w tej spółce, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2 mln zł.