Raport bieżący nr 36/2022

2022/11/21

Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie zmiany zawartej umowy faktoringowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 opublikowanego w dniu 10.11.2022 roku, Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21.11 2022 roku powziął informację, że rada wierzycieli Spółki udzieliła zezwolenia na zawarcie w ramach umowy faktoringu ze spółką Eurofactor Polska S.A., zawartej w dniu 29 września 2020 roku i zmienionej aneksem z dnia 26 stycznia 2021 roku umów przelewu wierzytelności istniejących i przyszłych do kwoty salda 76.000.000 zł.

Powyższa zgoda rady wierzycieli stanowi spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie powyższego aneksu do umowy faktoringu co oznacza, że maksymalna wysokość należności Emitenta cedowanych (sprzedawanych) faktorowi, a przysługujących Emitentowi od poszczególnych partnerów biznesowych będzie mogła wynosić do 60.000.000 zł.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne