Raport bieżący nr 39/2009

2009/11/16

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 listopada 2009 r. Pani Małgorzata Zandecka złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Nie podano przyczyn rezygnacji. Zarząd powziął informację o fakcie złożenia rezygnacji w dniu 13 listopada 2009 r.