Raport bieżący nr 4/2019

2019/04/29

Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A., dalej również jako: Bank), Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2019 roku datowanego na ten sam dzień obustronnie podpisanego aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy zawartej pomiędzy Komputronik S.A. a Bankiem (Aneks).

Przedmiotem Aneksu jest wydłużenie okresu obowiązywania limitu w wysokości 29,0 mln zł udzielonego na podstawie ww. umowy na kolejny okres tj. do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Pozostałe warunki umowy o kredyt rewolwingowy, w tym odnoszące się do jej zabezpieczenia nie uległy zmianom.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych spółkom z Grupy Kapitałowej Komputronik limitów w tym kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 88 mln zł i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.