Raport bieżący nr 40/2009

2009/12/17

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 grudnia 2009 powziął informację o fakcie złożenia rezygnacji przez Pana Szymona Bujalskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki Komputronik S.A. z dniem 31 grudnia 2009 roku.