Raport bieżący nr 40/2022

2022/12/12

Aktualizacja stanu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022/K z dnia 28.09.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny nieprawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 20.10.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał, iż wpłynął wniosek o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta, informuje iż w dniu 12.12.2022 r. Emitent powziął informację o braku wpływu zażalenia, mimo, iż termin na jego wniesienie upłynął dnia 03.12.2022 r.

Jednocześnie Zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki poinformował, iż dotychczasowy pełnomocnik Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przekazał informację o niezłożeniu przez niego zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta.

W związku z powyższym Emitent oczekuje, iż w najbliższym czasie sąd restrukturyzacyjny stwierdzi prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta. Zakończy to definitywnie postępowanie restrukturyzacyjne.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.