Raport bieżący nr 48/2008

2008/08/14

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (spółka w 100% zależna od Komputronik S.A.) o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z datą 09 lipca b.r.
Wspomniane podwyższenie kapitału jest efektem objęcia akcji przez Contanisimo Limited, wynikających z praw poboru Karen Notebook S.A.
Przed rejestracją kapitał zakładowy ww. spółki wynosił 2.154.314 PLN i dzielił się na 2.154.314 udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN każdy, zaś po rejestracji kapitał zakładowy wynosi 2.204.313 PLN i dzieli się na 2.204.313 udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN każdy. Udziałowi przypisany jest jeden głos w organie stanowiącym spółki.
Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Contanisimo Limited zostały objęte przez Komputronik S.A. ze środków własnych Spółki. Każdy z udziałów objęto po 350 PLN. Tym samym kapitał zapasowy spółki zależnej został podniesiony o kwotę 17.500.000,00 PLN.
Przedmiotowe aktywa stanowią długoterminową lokatę kapitałową Komputronik S.A.
Kryterium uznania aktywów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Komputronik S.A.