Raport bieżący nr 49/2008

2008/08/14

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2008 r. podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną – Karen Notebook S.A. Na podstawie ww. umowy Komputronik S.A. uzyska kwotę 15 mln PLN z datą płatności do dnia 31.12.2008 r. Oprocentowanie pożyczki zostało oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych i jest pomniejszone o marżę 0,2 p.p.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Komputronik S.A.