Raport bieżący nr 56/2014

2014/10/22

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów, premii posprzedażnych, ale bez uwzględniania funduszy marketingowych od producentów na częściowe refinansowanie działań promocyjnych, po pierwszym półroczu 2014 roku (w okresie 1 kwietnia 2014 – 30 września 2014), Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 63,7 mln zł wobec 56,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 13,1%). W tym okresie szacunkowe przychody handlowe ze sprzedaży towarów i usług wyniosły około 976 mln zł wobec analogicznych przychodów w roku ubiegłym o wartości 742,5 mln zł (wzrost o 31,5%);.

Zarząd Emitenta upatruje źródeł zwiększania przychodów i zysków w poprawie sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji. Do najbardziej znaczących kanałów sprzedaży, które odznaczają się najwyższymi dynamikami sprzedaży, zaliczyć należy sprzedaż e-commerce oraz sprzedaż detaliczną w salonach, która rośnie dzięki zwiększaniu się udziałów salonów agencyjnych w tym segmencie oraz dzięki sukcesowi salonów Komputronik Megastore. Emitent notuje także coraz lepsze wyniki sprzedaży w segmencie B2B, mimo, że w trzecim kwartale kalendarzowym, w ramach procesów porządkowania kanałów sprzedaży, coraz większa sprzedaż do przedsiębiorstw realizowana była przez integratora z Grupy Kapitałowej – Komputronik Biznes sp. z o.o. Obniżenie średniej marży na sprzedaży należy upatrywać w zwiększaniu się udziału kanałów o niższej niż przeciętna marży (projekty e-commerce w fazie agresywnego wzrostu), lecz jednocześnie znacząco niższych kosztach sprzedaży. Nie wpływa to jednak znacząco na dynamikę marż w pozostałych kanałach, a jednocześnie zwiększa efekt skali i obniża jednostkowe operacyjne obsługi rosnącej liczby zamówień.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).