Sąd przyznał rację firmie Komputronik

Sąd przyznał rację firmie Komputronik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Komputronik i uchylił wadliwą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej oraz wcześniejszą Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Komputronik. Spółka działała zgodnie z wytycznymi otrzymanej z Ministerstwa Finansów indywidualnej interpretacji podatkowej.

„Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale pokazuje naszą rzetelność w prowadzeniu rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na co dzień sami stosujemy wiele systemów kontroli wewnętrznej, by nasza dokumentacja podatkowa administrowana była w transparentny i profesjonalny sposób. Od samego początku byliśmy przekonani, że racja jest po naszej stronie. W przeszłości błędne decyzje Urzędów Skarbowych spowodowały to, że musieliśmy podjąć decyzję o restrukturyzacji naszej firmy. Przeprowadziliśmy ją jednak sprawnie i z sukcesem. Teraz wzmacniamy swoją pozycję na rynku i zwiększamy nasze udziały rynkowe”
– podkreśla Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

Sprawa dotyczy decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 i kończący się 31 marca 2017. Zgłoszone wątpliwości rozliczeniowe zostały zaskarżone przez Komputronik S.A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz poznański WSA przyznał rację firmie Komputronik.