Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Sieć Komputronik notuje stały, stabilny wzrost przychodów i zwiększanie się roli salonów agencyjnych, które odpowiadają za istotny wzrost sprzedaży całej sieci. Spółka notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży asortymentu z branż RTV i AGD. Było to możliwe dzięki podpisaniu licznych umów handlowych z wiodącymi markami światowymi – spółka realizuje niemal 100% obrotów w tych kategoriach dzięki bezpośredniej współpracy handlowej z producentami.

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Komputronik wypracowała zysk na sprzedaży o wartości 90 mln zł wobec 77 mln zł rok wcześniej (wzrost o 16,7%). Zaowocowało to wzrostem zysku netto Grupy Kapitałowej do poziomu 5,2 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 30,8%)

W celu szerszej analizy wyników zapraszamy do zaznajomienia się z raportami okresowymi.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.