Raport bieżący 15/2022

2022/05/20

Doręczenie obwieszczeń zawiadamiających o wydaniu postanowień o stwierdzeniu przyjęcia układu Komputronik S.A. w restrukturyzacji i Komputronik Biznes sp. z o.o.   Czytaj więcej »

Strategia podatkowa za rok podatkowy 2020/2021

2022/03/31

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Komputronik S.A w restrukturyzacji. informuje, że w roku podatkowym 2020/2021 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.   Czytaj więcej »