Strategia podatkowa za rok podatkowy 2022/2023

2024/03/22

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Komputronik S.A informuje, że w roku podatkowym 2022/2023 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Komputronik S.A zostaje podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl   Czytaj więcej »