2017 – raport roczny skonsolidowany

2018/08/01

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Informacja Zarządu Komputronik S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 30 lipca 2018 r.   Czytaj więcej »

2017 – raport roczny jednostkowy

2018/07/31

Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego Informacja Zarządu Komputronik S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2018 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Oświadczenie Rady   Czytaj więcej »