Strategia podatkowa za rok podatkowy 2021/2022

2023/03/27

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Komputronik S.A informuje, że w roku podatkowym 2021/2022 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Komputronik S.A zostaje podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl   Czytaj więcej »