Raport bieżący nr 57/2008

2008/11/13

Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 12 listopada 2008 r.:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 53/2008

2008/10/28

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości projekty uchwał NWZA Spółki, zwołanego na dzień 12 listopada 2008 r.

Jednocześnie Zarząd Komputronik S.A. informuje, że propozycja zmiany roku obrotowego Spółki wynika z sezonowości, jaka występuje w branży IT.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 52/2008

2008/10/23

Zarząd Komputronik S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. na dzień 12 listopada 2008 r. o godz. 12:30.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2008

2008/06/10

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości projekty uchwał ZWZA Spółki, zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. stanowi dodatkowy załącznik do niniejszego raportu bieżącego.   Czytaj więcej »