Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze Zarząd Komputronik S.A. dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać większości zasad ładu korporacyjnego.

Załączniki: