Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze Zarząd Komputronik S.A. dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać większości zasad ładu korporacyjnego.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka opublikowała oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r., które znalazło się w Rozdziale 7, str. 31 Sprawozdania Zarządu z działalności Komputronik S.A.

Załączniki: