Raport bieżący nr 03/2007

2007/06/30

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zarządu KDPW S.A., dotyczące przyznania statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz akcji Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 01/2007

2007/06/30

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Spółka będzie przekazywała informacje do publicznej wiadomości z wykorzystaniem przedmiotowego systemu od dnia 26 czerwca 2007 roku.   Czytaj więcej »