Raport bieżący nr 05/2007

2007/07/04

Zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 04/2007

2007/06/30

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego akcji Komputronik S.A., zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2007 roku oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komputronik S.A. niniejszym informuje, że ostateczna Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych została ustalona odpowiednio przez Emitenta i Wprowadzających na poziomie   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 03/2007

2007/06/30

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zarządu KDPW S.A., dotyczące przyznania statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz akcji Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 01/2007

2007/06/30

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Spółka będzie przekazywała informacje do publicznej wiadomości z wykorzystaniem przedmiotowego systemu od dnia 26 czerwca 2007 roku.   Czytaj więcej »