Raport bieżący nr 10/2007

2007/07/11

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji serii C Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 09/2007

2007/07/11

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji w dniu 06 lipca 2007 r. 1.450.000 praw do akcji serii C Spółki.
  Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 08/2007

2007/07/06

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczenia akcji serii A, akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 05/2007

2007/07/04

Zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 04/2007

2007/06/30

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego akcji Komputronik S.A., zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2007 roku oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komputronik S.A. niniejszym informuje, że ostateczna Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych została ustalona odpowiednio przez Emitenta i Wprowadzających na poziomie   Czytaj więcej »