Raport bieżący nr 3/2024

2024/02/12

Zmiana zawartej umowy faktoringowej

W nawiązaniu m.in. do raportu bieżącego nr 36/2022 dot. umowy faktoringowej ze spółką Eurofactor Polska S.A., Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12.02.2024 roku powziął informację, o obustronnym podpisaniu kolejnego aneksu do wyżej wskazanej umowy.

Aneks został zawarty w związku z wnioskiem Emitenta i dotyczy zmiany maksymalnej wysokości należności Emitenta cedowanych (sprzedawanych) faktorowi, a przysługujących Emitentowi od poszczególnych partnerów biznesowych, z dotychczasowej kwoty 60.000.000 zł do kwoty 40.000.000 zł. Jednocześnie zmianie uległ także poziom finansowania, który uległ zwiększeniu z 80 % do 85 %.

Zmniejszenie maksymalnego limitu finansowania obniży koszt wykorzystania narzędzia, które obecnie nie jest wykorzystywane w pełnej wysokości w związku z poprawiającą się sytuacją płynnościową.

Pozostałe, istotne warunki umowy nie uległy zmianie.