Raport bieżący 02/2015

2015/01/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów, premii posprzedażnych, ale bez uwzględniania funduszy marketingowych od producentów na częściowe refinansowanie działań promocyjnych, po trzech kwartałach roku finansowego 2014 (w okresie 1 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2014), Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 103,8 mln zł wobec 87,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 19,3 %). W tym okresie szacunkowe przychody handlowe ze sprzedaży towarów i usług wyniosły około 1613,8 mln zł wobec analogicznych przychodów w roku ubiegłym o wartości 1178,0 mln zł (wzrost o 37%).
W samym czwartym kwartale kalendarzowym (trzecim obrachunkowym) – najlepszym dla branży, w której działa Emitent – szacunkowy zysk handlowy wyniósł 41,5mln zł wobec 34,4 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 20,5 %). W tym samym okresie szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 637,5 mln zł wobec 445,6 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 43 %).

Progresja przychodów ze sprzedaży związana jest ze zwiększeniem aktywności we wszystkich kanałach. Najbardziej istotnie wzrosła sprzedaż do e-commerce oraz w salonach sieci Komputronik, w tym w Komputronik Megastore. Wyróżniającą dynamikę posiada też sprzedaż do przedsiębiorstw.
Obniżenie średniej marży na sprzedaży tradycyjnie należy upatrywać w zwiększaniu się udziału kanałów o niższej niż przeciętna marży (m.in. projekty e-commerce w fazie agresywnego wzrostu), lecz jednocześnie o znacząco niższych kosztach sprzedaży. Nie wpływa to jednak istotnie na dynamikę marż w pozostałych kanałach, a jednocześnie zwiększa efekt skali i obniża jednostkowe koszty operacyjne obsługi rosnącej liczby zamówień.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).