Raport bieżący 1/2021

2021/01/07

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). W załączeniu treść otrzymanego Powiadomienia.

Dokonująca Powiadomienia, spółka WB iTotal Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jednocześnie poinformowała Spółkę, że łącznie w okresie od 21 grudnia 2020 roku do dnia 5 stycznia 2021 roku nabyła 100.000 sztuk akcji Spółki, tym samym, wraz z uprzednio posiadanymi akcjami, zwiększając swój procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 29,9%.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.