Raport bieżący 1/2022

2022/01/12

Informacje związane z postępowaniami restrukturyzacyjnymi

Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informuje, że otrzymała od ustanowionego przez sąd w postępowaniu sanacyjnym zarządcy, spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. [Zarządca], informację iż zgodnie z zarządzeniami wyznaczonego na potrzeby postępowań sanacyjnych Emitenta oraz zależnej od Emitenta spółki Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji [KTB] sędziego komisarza, Zarządca złożył w dniu dzisiejszym wnioski do wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego o opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczeń dotyczących Emitenta i KTB o następującej treści.

Obwieszczenie Emitenta:

„Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku postępowania sanacyjnego Komputronik spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000270885), sygnatura akt XI GRs 5/20, zawiadamia, że postanowieniem z 11 stycznia 2022 r. sędzia-komisarz postanowił przeprowadzić głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, zarządzając głosowanie pisemne.

Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie jednego tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Głosy pisemne w głosowaniu nad układem należy oddać do 31 marca 2022 r. – pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał się od głosu. Głosy pisemne należy wysyłać bezpośrednio do zarządcy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na adres: ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

Sąd zawiadamia ponadto, że postanowieniem z 11 stycznia 2022 r. sędzia-komisarz postanowił zatwierdzić spis wierzytelności w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami.”

Obwieszczenie KTB:

„Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku postępowania sanacyjnego Komputronik Biznes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000008979) z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GRs 6/20, zawiadamia, że postanowieniem z 11 stycznia 2022 r. sędzia-komisarz postanowił przeprowadzić głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, zarządzając głosowanie pisemne.

Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie jednego tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Głosy pisemne w głosowaniu nad układem należy oddać do 31 marca 2022 r. – pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał się od głosu. Głosy pisemne należy wysyłać bezpośrednio do zarządcy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na adres: ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.”

Jednocześnie Emitent informuje, że spis wierzytelności KTB został zatwierdzony w dniu 30 czerwca 2021 roku i nie ma nierozpoznanych sprzeciwów od tego spisu wierzytelności.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.