Raport bieżący 10/2021

2021/04/12

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). W załączeniu treść otrzymanego Powiadomienia.

Obecnie Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Spółki, posiada bezpośrednio i pośrednio, tj. wraz ze spółką zależną WB iTotal sp. z o.o., 2 945 486 akcji, co stanowi 30.17% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.