Raport bieżący 15/2022

2022/05/20

Doręczenie obwieszczeń zawiadamiających o wydaniu postanowień o stwierdzeniu przyjęcia układu Komputronik S.A. w restrukturyzacji i Komputronik Biznes sp. z o.o.

Spółka Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent] otrzymała od ustanowionego przez sąd restrukturyzacyjny zarządcy Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes], spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie [Zarządca] informację o doręczeniu w dniu 20 maja 2022 roku obwieszczeń zawiadamiających o wydaniu postanowień z dnia 26 kwietnia 2022 r. przez sędziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu Emitenta oraz Komputronik Biznes wraz z zobowiązaniem Zarządcy do publikacji tych obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powyższe czynności wynikają z dyspozycji przepisów art. 120 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne [p.r.].

Niniejsza informacja publikowana jest w nawiązaniu do treści raportu bieżącego 14/2022 przekazanego dnia 28 kwietnia 2022 roku.
W załączniku do raportu bieżącego 03/2022 przekazanego 02 lutego 2022 roku Emitent przedstawił treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XI GRs 5/20. W załączniku do raportu bieżącego 04/2022 przekazanego 11 lutego 2022 roku Emitent przedstawił treść propozycji układowych Komputronik Biznes w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XI GRs 6/20.

Obwieszczenia zawiadamiające o wydaniu postanowień z dnia 26 kwietnia 2022 r. przez sędziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu Emitenta oraz Komputronik Biznes zawierają treść układów, obejmującą przedstawione wcześniej propozycje układowe Emitenta oraz Komputronik Biznes.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.