Raport bieżący 21/2021

2021/06/11

Informacja o korekcie informacji o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). W załączeniu treść otrzymanego Powiadomienia.

Dokonujący Powiadomienia, Wojciech Buczkowski oraz jednocześnie reprezentowana przez niego spółka WB iTotal Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, poinformowali Spółkę, że w okresie od 29 października 2020 roku do dnia 11 maja 2021 roku nabyli łącznie 267 533 szt. akcji Spółki. Obecnie Wojciech Buczkowski bezpośrednio i pośrednio, przez kontrolowany podmiot WB iTotal sp. z o.o., posiada 2 998 107 szt. akcji, co stanowi 30,61% wszystkich akcji i głosów na WZA. We wspomnianym okresie zwiększył się udział akcji o więcej niż 2%, tj. z 27,88% do 30,61% wszystkich akcji.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.