Raport bieżący 27/2021

2021/09/22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 22 września 2021 roku:

– EKB Sp. z o.o.: 2 557 036 głosów, tj. 46,61% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 26,11% ogólnej liczby głosów,

– WB iTotal Sp. z o.o.: 2 928 951 głosów, tj. 53,39% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 29,91% ogólnej liczby głosów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.