Raport bieżący 35/2019

2019/11/20

Zmiany w składzie Zarządu Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. Pan Krzysztof Nowak pełniący funkcję członka zarządu Emitenta złożył rezygnację z zajmowanej funkcji ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 r. Jako przyczynę rezygnacji podał względy osobiste. Jednocześnie Pan Krzysztof Nowak nadal pozostanie Dyrektorem Finansowym Emitenta, jednak w ograniczonym wymiarze czasu pracy.

W tym samym dniu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta został powołany Pan Sebastian Pawłowski (obecnie Wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Movity sp. z o.o. – spółek zależnych Emitenta). Pan Sebastian Pawłowski jako Wiceprezes Zarządu Emitenta odpowiedzialny będzie za rozwój sprzedaży do klientów biznesowych.

Pan Sebastian Pawłowski z branżą IT związany jest od 2002 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku IT, w zakresie sprzedaży, realizacji oraz utrzymania projektów informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy serwisanta, następnie wdrożeniowca, Product Managera, aż po osobę zarządzającą zespołami oraz spółkami. Współpracował z Prokom Software S.A., następnie swoją ścieżkę kariery kontynuował pracując dla integratorów IT: EMAX S.A., Winuel S.A. i Sygnity S.A. W okresie od 2003 do 2008 roku odpowiedzialny był za wsparcie sprzedaży, realizację oraz prowadzenie projektów dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzanie zespołem oraz produktami zarządzania dokumentów i optymalizacji procesów biznesowych. Do Grupy Kapitałowej Emitenta dołączył w 2008 roku. Jego głównym zadaniem był rozwój sprzedaży i wdrożeń rozwiązań procesowych. Od 2012 roku zajmuje stanowiska zarządcze w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta: Prezesa Zarządu Movity sp. z o.o., a od 2016 roku Wiceprezesa Zarządu Komputronik Biznes sp. z o.o.

Pan Sebastian Pawłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.