Raport bieżący nr 07/2008

2008/02/15

Z uwagi na dynamiczny rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, jak również plany podniesienia jej efektywności, Zarząd Komputronik S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji komputerów, magazynu wysokiego składowania oraz powierzchni biurowej Spółki.
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa w Poznaniu.
Szacowany koszt inwestycji wyniesie łącznie ok. 50 mln. zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Termin rozpoczęcia realizacji wspomnianej inwestycji uzależniony jest m.in. od czasu przygotowania infrastruktury na terenie SSE oraz podpisania umów końcowych z SSE.
Okres realizacji ww. inwestycji, zgodnie z planami Zarządu Komputronik S.A., będzie wynosił od 12-stu do 18-stu miesięcy.

Zrealizowanie przedmiotowego projektu m.in. usprawni procesy produkcyjno-logistyczne, w tym znacząco zwiększy powierzchnię magazynową oraz istotnie podniesie efektywność automatyzacji.

Ponadto, z ww. tytułu, Spółka odniesie korzyści podatkowe w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych do 2017 r.