Raport bieżący nr 12/2007

2007/07/19

Zarząd Komputronik S.A. podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2007 roku.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje o zamiarze łącznego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych ze skróconymi sprawozdaniami finansowymi.

Raporty kwartalne /SA-QSr/
II kw. 2007 14.08.2007 r.
III kw. 2007 14.11.2007 r.
Raporty półroczny /SA-P/
I półrocze 2007 28.09.2007 r.
Skonsolidowany raport półroczny /SA-PS/
I półrocze 2007 31.10.2007 r.