Raport bieżący nr 16/2023

2023/09/27

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której powołano z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzej Mikosza.
Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Mikosz jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zdobyte kwalifikacje:

 • – radca prawny, od 1994 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • – odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1994 r.
 • – odbył Staż legislacyjny w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki 1990.

Praca i działalność zawodowa:

 • – Kancelaria Ziemski i Partnerzy 1993-1995 (associate, partner);
 • – Kancelaria Głowacki Grynhoff Hałaziński Mikosz 1995-1997 (partner);
 • – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – radca Ministra 1998-2000 (doradca ds. giełd towarowych i domów składowych);
 • – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1998-2000 (członek Komisji)
 • – Weil, Gotshal & Manges LLP 2000-2002 (senior associate);
 • – Lovells 2002-2005 LLP (senior associate);
 • – Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 2005-2006;
 • – Hogan&Hartson LLP 2006-2010 (partner);
 • – K&L Gates LLP 2010-2019 (partner);
 • – TaylorWessing e|n|w|c 2019 – obecnie (partner).

Uczestniczenie w organach osób prawnych (obecnie):

 • – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. w Lublinie, członek Komitetu Audytu;
 • – członek Rady Fundatorów Fundacji Św. Benedykta w Dębogórze;
 • – członek Rady Nadzorczej CC Group sp. z o.o. w Warszawie;
 • – Prezes Zarządu „Mikoszowie Fundacja Rodzinna w organizacji” z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, powołany w skład Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Pan Andrzej Mikosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem ani członkami organu w jakiejkolwiek spółce cywilnej, osobowej ani kapitałowej, konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.